yaritza véliz llega al programa del covent garden, el mercurio